0.110.031.31
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 1996Nr. 185ausgegeben am 22. November 1996
Kundmachung
vom 15. Oktober 1996
der Beschlüsse Nr. 33/1996 und 34/1996 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 31. Mai 1996
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Juni 1996
Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 und 2 die Beschlüsse Nr. 33/1996 und 34/1996 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.
Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den Beschlüssen Nr. 33/1996 und 34/1996 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Fürstliche Regierung:

gez. Dr. Mario Frick

Fürstlicher Regierungschef
Anhang 1
Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 33/96
vom 31. Mai 1996
zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und des Anhangs IV (Energie) des EWR-Abkommens
Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im folgenden "Abkommen" genannt), insbesondere auf Art. 98,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 63/95 vom 29. September 19951geändert.
Anhang IV des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 63/95 vom 29. September 19952geändert.
Die Richtlinie 95/12/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für elektrische Haushaltswaschmaschinen3ist in das Abkommen aufzunehmen.
Die Richtlinie 95/13/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für elektrische Haushaltswäschetrockner4ist in das Abkommen aufzunehmen -
beschliesst:
Art. 1
Unter Nummer 4 (Richtlinie 92/75/EWG des Rates) in Kapitel IV des Anhangs II des Abkommens werden folgende Gedankenstriche angefügt:
"- 395 L 0012: Richtlinie 95/12/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 (ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 1)
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:
a) Anhang I der Richtlinie 95/12/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
b) Anhang V der Richtlinie 95/12/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
Note
  
DE
IS
NO
Etikett
Datenblatt
Versandhandel
   
Anhang I
Anhang II
Anhang III
   
x
  
Energie
Orka
Energi
x
  
Waschmaschine
Pvottavél
Vaskemaskin
I
  
Hersteller
Framleiðandi
Merke
II
  
Modell
Gerð
Modell
x
  
Niedriger Energieverbrauch
Göð nýtni
Lavt forbruk
x
  
Hoher Energieverbrauch
Slæm nýtni
Høyt forbruk
 
3
1
Energieeffizienz-klasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)
Orkunýtniflok-kur ... á kvarðanum A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýntni)
Relativ energibruk ... på skalaen A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk)
V
  
Energieverbrauch
Orkunotkun
Energibruk
V
  
kWh/Waschprogramm
kWh/lotu
kWh/vask
V
  
Ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60°C"
Byggt á stöðluð-um prófunarni-ðurstöðum þvottalotu fyrir baðmull við hitann 60°C
På grunlag av standardtest på 60°C normalpro-gram for bomull
 
5
2
Energieverbrauch ... kWh pro Waschprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60°C"
Orkunotkun ... kWh/lotu, byggð á stöðluðum prófunarniðurstöðum fyrir baðmull við hitann 60°C
Energibruk ... kWh/vask, på grunnlag av standardtest på 60°C normalprogram for bomull
V
5
2
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað
Den faktiske energibruk er avhengig av hvordan vaskemaskinen benyttes
VI
  
Waschwirkung A (besser) G (schlechter)
Pvottahæfni ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Vaskeevne A (høy) G (lav)
 
6
3
Waschwirkungs-klasse ... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)
Pvottahæfnisflok-kur ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Vaskeevne ... på skalaen fra A (høy) til G (lav)
VII
  
Schleuderwirkung A (besser) G (schlechter)
Peytivinding A (meiri) G (minni)
Sentrifugeringsevne A (høy) G (lav)
 
7
4
Schleuderwirkung auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)
Peytivinduafköst ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Sentrifugeringsevne ... på skalaen fra A (høy) til G (lav)
 
7
4
Wenn Sie einen Wäschetrockner gebrauchen, denken Sie daran:
- Eine Waschmaschine der Schleuderwirku ngsklasse "A" wird, im Vergleich zu einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse "G", die Kosten für das Trocknen der Wäsche halbieren
- Ein Trockevorgang verbraucht normalerweise viel mehr Energie als cm Waschvorsang
Ath. Notir þú þeytivindu skaltu hafa eftirfarandi í huga:
Ef þú velur þvottavél með Peytivindu á A-kvarðanum í stað Peytivindu á G-kvarðanum læk-kar útlagður kost-naður þinn vegna Peytivindingar um helming. Pað fer venjulega meiri orka í að Pevtivinda föt en að þvo þau
Hvis De anvender tørketrommel, bør De være oppmerksom på følgende:
- en vaskemaskin som er A-merket mht. sentrifu gering vil halvere omkostningene til tørking sammenlignet med en vaskemaskin som er G-merket mht. Sentrifugering
- elcktrisk tørke-tromling av tøy bruker normal mer energi enn selve vaskingen
 
8
 
Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte ... % (Anteil am Trockegewicht der Wäsche)
Pað vatn sem eftir er að lokinni þeytivindingu ... % (sem hlutfall af þurrvigt þvottar)
Restvanninnhold etter sentrfugering ...% (i forhold til vekten av tørt tøy)
VIII
9
5
Schleuderdrehzahl (U/min)
Snúningshraði vindu (snún. á mín.)
Sentrifugeringshastighet (omdr/min)
IX
10
6
Füllmenge (Baumwolle) kg
Afköst (baðmull) kg
Kapasitet (bomull) kg
X
11
7
Wasserverbrauch
Vatnsnotkun
Vannforbruk
 
14
8
Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts
Dæmigerð árleg notkun hjá fjögurra manna fjölskyldu
Typisk årlig forbruk for en husstand på fire personer
XI
15
9
Geräusch (dB(A) re 1 pW)
Hávaði (dB(A) re 1 pW)
Lydnivå dB(A) (Støy)
XI
  
Waschen
Pvottur
Vask
XI
  
Schleudern
Peytivinding
Sentrifugering
x
  
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
x
  
Norm EN 60456
Staðll EN 60456
Europeisk standarc EN 60456
x
  
Richtlinie 95/12/EG Waschma-schinenetikett
Tilskipun 95/12/EB um merkingar þvottavéla
Direktiv 95/12/EF om energimerking av vaskemaskiner
- 395 L 0013: Richtlinie 95/13/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 (ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 28)
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:
a) Anhang I der Richtlinie 95/13/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
b) Anhang V der Richtlinie 95/13/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
Note
  
DE
IS
NO
Etikett
Datenblatt
Versandhandel
   
Anhang I
Anhang II
Anhang III
   
x
  
Energie
Orka
Energi
x
  
Trockner
Purrkari
Tørketrommel
I
  
Hersteller
Framleiðandi
Merke
II
  
Modell
Gerð
Modell
x
  
Niedriger Energieverbrauch
Góð nýtin
Lavt forbruk
x
  
Hoher Energieverbrauch
Slæm nýtin
Høyt forbruk
 
3
1
Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)
Orkunýtniflok-kur ... á kvarðanum A (hámarks-nýtni) til G (lakasta nýtni)
Relativ energbruk ... på skalaen A (lavt forbruk) til G (høvt forbruk)
V
5
2
Energieverbrauch
Orkunotkun
Energibruk
V
5
2
kWh/Trocken-programm
kWh/lotu
kWh/tørkeprogram
V
5
2
Auf der Grundlage von Ergebnissen er Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktroeken"
Byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum burrklotu fyrir baðmull
På grunnlag av standardtest av programmet for skaptørr bomull
V
5
2
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
Raunnotkun fer eftir því hverning tækið er notað
Den faktiske energibruk er avhengig av hvordan tørketromlen brukes
VI
6
3
Füllmenge (Baumwolle) kg
Afköst (baðmull) kg
Kapasitet (bomull) kg
X
11
7
Wasserverbrauch
Vatnsnotkun
Vannforbruk
 
8
 
Trockenzeit
Purrkunartími
Tørketid
 
11
6
Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise einen Trockner benutzt
Áætluð ársnotkun fyrir fjögurra manna heimili þar sem þurrkari er notaður að jafnaði
Anslått årlig forbruk for en husstand på fire personer som normalt benytter tørketrommel
VII
12
 
Ablufttrockner
Loftræsting
Avtrekkstørketrommel
VII
12
 
Kondensationstrockner
Gufuþétting
Kondenstørketrommel
VIII
13
6
Geräusch (dB(A) re 1 pW)
Hávaði (dB(A) re 1 pW)
Lydnivå dB(A) (Støy)
x
  
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktprosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
x
  
Norm EN 61121
Staðall EN 61121
Europeisk stadard EN 61121
x
  
Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett
Tilskipun95/13/EB um merkingar þurrkara
Direktiv 95/13/EF om energimerking av tørketromler"
Art. 2
Unter Nummer 11 (Richtlinie 92/75/EWG des Rates) des Anhangs IV des Abkommens werden folgende Gedankenstriche angefügt:
"- 395 L 0012: Richtlinie 95/12/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 (ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 1)
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:
a) Anhang I der Richtlinie 95/12/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
b) Anhang V der Richtlinie 95/12/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
Note
  
DE
IS
NO
Etikett
Datenblatt
Versandhandel
   
Anhang I
Anhang II
Anhang III
   
x
  
Energie
Orka
Energi
x
  
Waschmaschine
Pvottavél
Vaskemaskin
I
  
Hersteller
Framleiðandi
Merke
II
  
Modell
Gerð
Modell
x
  
Niedriger Energieverbrauch
Göð nýtni
Lavt forbruk
x
  
Hoher Energieverbrauch
Slæm nýtni
Høyt forbruk
 
3
1
Energieeffizienz-klasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)
Orkunýtniflok-kur ... á kvarðanum A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýntni)
Relativ energibruk ... på skalaen A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk)
V
  
Energieverbrauch
Orkunotkun
Energibruk
V
  
kWh/Waschprogramm
kWh/lotu
kWh/vask
V
  
Ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60°C"
Byggt á stöðluð-um prófunarni-ðurstöðum þvottalotu fyrir baðmull við hitann 60°C
På grunlag av standardtest på 60°C normalpro-gram for bomull
 
5
2
Energieverbrauch ... kWh pro Waschprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60°C"
Orkunotkun ... kWh/lotu, byggð á stöðluðum prófunarniðurstöðum fyrir baðmull við hitann 60°C
Energibruk ... kWh/vask, på grunnlag av standardtest på 60°C normalprogram for bomull
V
5
2
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað
Den faktiske energibruk er avhengig av hvordan vaskemaskinen benyttes
VI
  
Waschwirkung A (besser) G (schlechter)
Pvottahæfni ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Vaskeevne A (høy) G (lav)
 
6
3
Waschwirkungs-klasse ... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)
Pvottahæfnisflok-kur ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Vaskeevne ... på skalaen fra A (høy) til G (lav)
VII
  
Schleuderwirkung A (besser) G (schlechter)
Peytivinding A (meiri) G (minni)
Sentrifugeringsevne A (høy) G (lav)
 
7
4
Schleuderwirkung auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)
Peytivinduafköst ... á kvarðanum A (meiri) til G (minni)
Sentrifugeringsevne ... på skalaen fra A (høy) til G (lav)
 
7
4
Wenn Sie einen Wäschetrockner gebrauchen, denken Sie daran:
- Eine Waschmaschine der Schleuderwirku ngsklasse "A" wird, im Vergleich zu einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse "G", die Kosten für das Trocknen der Wäsche halbieren
- Ein Trockevorgang verbraucht normalerweise viel mehr Energie als cm Waschvorsang
Ath. Notir þú þeytivindu skaltu hafa eftirfarandi í huga:
Ef þú velur þvottavél með Peytivindu á A-kvarðanum í stað Peytivindu á G-kvarðanum læk-kar útlagður kost-naður þinn vegna Peytivindingar um helming. Pað fer venjulega meiri orka í að Pevtivinda föt en að þvo þau
Hvis De anvender tørketrommel, bør De være oppmerksom på følgende:
- en vaskemaskin som er A-merket mht. sentrifu gering vil halvere omkostningene til tørking sammenlignet med en vaskemaskin som er G-merket mht. Sentrifugering
- elcktrisk tørke-tromling av tøy bruker normal mer energi enn selve vaskingen
 
8
 
Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte ... % (Anteil am Trockegewicht der Wäsche)
Pað vatn sem eftir er að lokinni þeytivindingu ... % (sem hlutfall af þurrvigt þvottar)
Restvanninnhold etter sentrfugering ...% (i forhold til vekten av tørt tøy)
VIII
9
5
Schleuderdrehzahl (U/min)
Snúningshraði vindu (snún. á mín.)
Sentrifugeringshastighet (omdr/min)
IX
10
6
Füllmenge (Baumwolle) kg
Afköst (baðmull) kg
Kapasitet (bomull) kg
X
11
7
Wasserverbrauch
Vatnsnotkun
Vannforbruk
 
14
8
Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts
Dæmigerð árleg notkun hjá fjögurra manna fjölskyldu
Typisk årlig forbruk for en husstand på fire personer
XI
15
9
Geräusch (dB(A) re 1 pW)
Hávaði (dB(A) re 1 pW)
Lydnivå dB(A) (Støy)
XI
  
Waschen
Pvottur
Vask
XI
  
Schleudern
Peytivinding
Sentrifugering
x
  
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
x
  
Norm EN 60456
Staðll EN 60456
Europeisk standarc EN 60456
x
  
Richtlinie 95/12/EG Waschma-schinenetikett
Tilskipun 95/12/EB um merkingar þvottavéla
Direktiv 95/12/EF om energimerking av vaskemaskiner
- 395 L 0013: Richtlinie 95/13/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 (ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 28)
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:
a) Anhang I der Richtlinie 95/13/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
b) Anhang V der Richtlinie 95/13/EG der Kommission wird durch folgenden Text ergänzt:
Note
  
DE
IS
NO
Etikett
Datenblatt
Versandhandel
   
Anhang I
Anhang II
Anhang III
   
x
  
Energie
Orka
Energi
x
  
Trockner
Purrkari
Tørketrommel
I
  
Hersteller
Framleiðandi
Merke
II
  
Modell
Gerð
Modell
x
  
Niedriger Energieverbrauch
Góð nýtin
Lavt forbruk
x
  
Hoher Energieverbrauch
Slæm nýtin
Høyt forbruk
 
3
1
Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)
Orkunýtniflok-kur ... á kvarðanum A (hámarks-nýtni) til G (lakasta nýtni)
Relativ energbruk ... på skalaen A (lavt forbruk) til G (høvt forbruk)
V
5
2
Energieverbrauch
Orkunotkun
Energibruk
V
5
2
kWh/Trocken-programm
kWh/lotu
kWh/tørkeprogram
V
5
2
Auf der Grundlage von Ergebnissen er Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktroeken"
Byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum burrklotu fyrir baðmull
På grunnlag av standardtest av programmet for skaptørr bomull
V
5
2
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
Raunnotkun fer eftir því hverning tækið er notað
Den faktiske energibruk er avhengig av hvordan tørketromlen brukes
VI
6
3
Füllmenge (Baumwolle) kg
Afköst (baðmull) kg
Kapasitet (bomull) kg
X
11
7
Wasserverbrauch
Vatnsnotkun
Vannforbruk
 
8
 
Trockenzeit
Purrkunartími
Tørketid
 
11
6
Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise einen Trockner benutzt
Áætluð ársnotkun fyrir fjögurra manna heimili þar sem þurrkari er notaður að jafnaði
Anslått årlig forbruk for en husstand på fire personer som normalt benytter tørketrommel
VII
12
 
Ablufttrockner
Loftræsting
Avtrekkstørketrommel
VII
12
 
Kondensationstrockner
Gufuþétting
Kondenstørketrommel
VIII
13
6
Geräusch (dB(A) re 1 pW)
Hávaði (dB(A) re 1 pW)
Lydnivå dB(A) (Støy)
x
  
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktprosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
x
  
Norm EN 61121
Staðall EN 61121
Europeisk stadard EN 61121
x
  
Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett
Tilskipun95/13/EB um merkingar þurrkara
Direktiv 95/13/EF om energimerking av tørketromler"
Art. 3
Der Wortlaut der Richtlinie 95/12/EG der Kommission und der Richtlinie 95/13/EG der Kommission in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.
Art. 4
Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 1996 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkommens übermittelt worden sind.
Art. 5
Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
Brüssel, den 31. Mai 1996
(Es folgen die Unterschriften)
Anhang 2
Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 34/96
vom 31. Mai 1996
über die Änderung des Anhangs XIX (Verbraucherschutz) des EWR-Abkommens
Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend Abkommen genannt, insbesondere auf Art. 98,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Anhang XIX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 18/95 vom 24. Februar 19955geändert.
Die Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 zur Änderung der Richtlinie 79/581/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise für Lebensmittel und der Richtlinie 88/314/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise für andere Erzeugnisse als Lebensmittel6ist in das Abkommen aufzunehmen -
beschliesst:
Art. 1
In Anhang XIX des Abkommens wird unter Nummer 1 (Richtlinie 79/581/EWG des Rates) der folgende Gedankenstrich hinzugefügt:
"- 395 L 0058:Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 (ABl. Nr. L 299 vom 12.12.1995, S. 11)."
Art. 2
In Anhang XIX des Abkommens wird unter Nummer 6 (Richtlinie 88/314/EWG des Rates) folgendes hinzugefügt:
", geändert durch:
- 395 L 0058: Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 (ABl. Nr. L 299 vom 12.12.1995, S. 11).".
Art. 3
Der Wortlaut der Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.
Art. 4
Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 1996 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkommens übermittelt worden sind.
Art. 5
Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und im EWR-Supplement des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
Brüssel, den 31. Mai 1996
(Es folgen die Unterschriften)

1   ABl. Nr. L 301 vom 14.12.1995, S. 36.

2   ABl. Nr. L 301 vom 14.12.1995, S. 38.

3   ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 1.

4   ABl. Nr. L 136 vom 21.6.1995, S. 28.

5   ABl. Nr. L 83 vom 13.4.1995, S. 49.

6   ABl. Nr. L 299 vom 12.12.1995, S. 11.